Η Σπηλιά του Κύκλωπα στο λιμανάκι της Μάκρης Αλεξανδρούπολης και η τουριστική αξιοποίησή της.

Τα ελλείμματα και τα κενά που έχει η Αλεξανδρούπολη εκφράζονται –κυρίως- μέσα από την αδυναμία του Δήμου να ασκήσει μια τουριστική πολιτική αξίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στις θεωρήσεις και πρακτικές των μέχρι σήμερα τακτικών του, αναδεικνύονται ο ερασιτεχνισμός,  η απερισκεψία και η επιπολαιότητα. Δεκαετίες ολόκληρες ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν μπόρεσε να μιμηθεί το πετυχημένο μοντέλο άλλων Δήμων. Αυτών δηλαδή που ακολούθησαν την «κοινή λογική». Πιο συγκεκριμένα των Δήμων που ακολούθησαν τις επιστημονικές μελέτες και τις προτάσεις των ειδικών.

Απουσιάζει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη στρατηγική τουριστικού marketing/branding που θα τεκμηριώνει και θα αναλύει την εικόνα και την ταυτότητα της περιοχής και θα αντλεί στοιχεία από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Τμήμα αυτής της στρατηγικής είναι η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, και ο σύγχρονος πολιτισμός, που θα αναγνωρίζονται όχι μόνον ως κύρια στοιχεία της ταυτότητας της Αλεξανδρούπολης αλλά και ως συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Το marketing μιας πόλης είναι μια μακροπρόθεσμη, ζωτικής σημασίας διαδικασία, αλληλένδετων ενεργειών και μέτρων με σκοπό την διατήρηση και την αύξηση της ελκυστικότητας ενός τόπου για πολλές ομάδες πληθυσμού.

Το branding της Αλεξανδρούπολης προϋποθέτει μια κεντρική και μεγάλη ιδέα για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητα της πόλης μας. Κομμάτι αυτής της ιδέας είναι η αξιοποίηση των «μυθικών μορφοειδώλων» με σύγχρονους τρόπους. Μορφοείδωλα που είναι παγκοσμίως γνωστά, δημοφιλή, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν να γίνουν τουριστικοί πόλοι έλξης σημαντικής αξίας. Γιατί είναι μοναδικά και αναντικατάστατα. Δεν συναντούνται πολλαπλά αλλά  αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, τόπους, σημεία και συνδέονται κυρίως με την μυθολογία και την ιστορία.

Για την Αλεξανδρούπολη το μορφοείδωλο αυτό είναι ο Κύκλωπας, που συνδέεται με τον Όμηρο και την Οδύσσεια. Είναι μια μορφή με παγκόσμια ισχύ και αποδοχή. Στην αφήγηση του Ομήρου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τύφλωσή του από τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του μέσα στην Σπηλιά του όπου τους είχε φυλακισμένους.

Αυτή η Σπηλιά είναι το αντικείμενο μιας ενδιαφέρουσας πολιτιστικής, τουριστικής και πολιτικής αξιοποίησης. Η Σπηλιά του Κύκλωπα βρίσκεται λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, στον γνωστό βράχο που βρίσκεται κοντά στο λιμανάκι της Μάκρης.

Αυτό το τεράστιας αξίας και νοήματος σύμβολο, καμιά Δημοτική ή Περιφερειακή Αρχή, μέχρι σήμερα, δεν είχε την έμπνευση και την θέληση να το αξιοποιήσει, μεταμορφώνοντας την συγκεκριμένη παραλιακή ζώνη σε έναν Πολιτιστικό και Τουριστικό πάρκο, που θα παράγει έργο, έσοδα και θέσεις εργασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει