Δράματα και θαύματα Δήμων της Θράκης και Ηγετών τους

Γράφει ο Δημοσθένης Π. Δούκας

Έχει τεράστιο ενδιαφέρον το φαινόμενο που αναδείχθηκε τους τελευταίους μήνες στη Θράκη: Δήμοι της να βρίσκονται στην αρνητική επικαιρότητα από πράξεις ή παραλείψεις των <<ηγεσιών >> τους. Δήμοι της ταλαίπωρης και ακριτικής Θράκης, στο <<σώμα>> της οποίας ασκούνται όχι <<ξένοι φαντάροι>> όπως λέει το τραγούδι αλλά πρόσωπα που επιλέχθηκαν από τους πολίτες να τηρούν και να υπερασπίζονται την ισονομία και
ισοπολιτεία, την διαφάνεια, την αυτοδιοικητική ηθική.
Όπως είναι γνωστό για την ποινή της παύσης από θέσεις ευθύνης σε Δήμους, εφαρμόζεται, το άρθρο 237 του Νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, το οποίο προβλέπει:

Παύση

  1. Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται:
    α) από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του

β) δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, με τους αναπληρωτές τους,
γ) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και
δ) τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για τους αιρετούς των Δήμων, ή τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου για τους αιρετούς των περιφερειών. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται από το όργανο που διευθύνει το Εφετείο Αθηνών. Ο ανωτέρω προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι αναπληρωτές του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
και του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.
Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης>>


Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διοικητικές διαδικασίες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης αναφορικά με το Δήμαρχο Ιάσμου, μετά το αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ο οποίος ζήτησε να εξεταστούν τυχόν έκνομες ενέργειες του εν λόγω Δημάρχου προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν συνολικά και να αποφασίσει τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες , μετά το αίτημα του Υπουργού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συλλέγει στοιχεία για τις αποφάσεις και τις πράξεις του δημάρχου, ο οποίος όπως είναι γνωστό προχώρησε στην απόλυση υπαλλήλων του Δήμου με τον ισχυρισμό ότι είτε είναι «Γκιουλενιστές», είτε ανήκουν σε εγχώρια «τρομοκρατική» οργάνωση, προκειμένου να συντάξει Πόρισμα.

Επίσης στο μικροσκόπιο της Αποκεντρωμένης βρίσκονται οι ενέργειες του Δημάρχου κατά Αντιδημάρχων. Καθώς και το επίσημο κάλεσμα του να παραιτηθούν όλοι «οι υπηρεσιακοί και αιρετοί του Δήμου Ιάσμου», στους οποίους επίσης καταλογίζει συμμετοχή σε «τρομοκρατικές» οργανώσεις!
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το Πόρισμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού θα εξετάσει ποιες από τις ενέργειες του Δημάρχου είναι έκνομες θα παρουσιάσει και τις ποινές που επισείουν. Η τελική απόφαση για την επιβολή της διοικητικής ποινής ανήκει στον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.
Τελευταία στους κόλπους αυτοδιοικητικών και της κοινωνίας διακινείται το ερώτημα αν μετά τον Δήμαρχο Ιάσμου, θα υπάρξουν ανάλογες έρευνες για καταλογισμό ευθυνών σε αιρετούς κάθε βαθμίδας και ρόλου και ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. Με πρώτο Δήμο πρωτεύουσας Νομού, στον οποίο αποκαλύφθηκαν ότι τελέσθηκαν παράνομες πράξεις και απόκρυψη ελέγχων, από τους οποίους προκύπτουν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Το μέλλον για αυτούς <<θα έχει πολλή ξηρασία>> , όπως θα έλεγε ο ποιητής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει