ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

DEPARTMENT OF HISTORY & ETHNOLOGY 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  “Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της” 15 – 17 Οκτωβρίου 2021 στην Αλεξανδρούπολη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 (πρωί) 

09.30-10.00: Εγγραφές 

Α΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Ελεονώρα Ναξίδου – Δημοσθένης Στρατηγόπουλος 

Η Θράκη στη βυζαντινή & οθωμανική εποχή 

10.00-10.20: Θεοφάνης Δρακόπουλος, «Μαγικές Πρακτικές στην Θράκη κατά τον  ΙΑ΄ αι. στο έργο “Περί ενεργείας δαιμόνων διάλογος” του Μιχαήλ Ψελλού» 

10.20-10.40: Αγγελική Δεληκάρη, «Η διαμόρφωση της πολιτικής και  εκκλησιαστικής κατάστασης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των  βυζαντινοβουλγαρικών σχέσεων κατά τον 14ο αιώνα» 

10.40-11.00: Πολύμνια Κατσώνη, «Από την Αίνο στην Αλεξανδρούπολη» 

11.00-11.20: Γεώργιος Χαριζάνης, «Τραϊανούπολη-Μάκρη-Βήρα-Αίνος. Ο  βυζαντινός περίγυρος της νεοελληνικής Αλεξανδρούπολης» 

11.20-11.40: Συζήτηση 

11.40-12.00: Διάλειμμα-καφές 

Β΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Πολύμνια Κατσώνη – Γεώργιος Χαριζάνης

12.00-12.20: Ιωάννης Κιορίδης, «Η Θράκη στο Καταλανικό χρονικό του Ραμόν  Μουντανέρ (α΄ μισό του 14ου αι.)» 

12.20-12.40: Γεώργιος Σσούτσος, «Όψεις της εξάπλωσης του Ισλάμ στη Θράκη  (13ος-15ος αι.)» 

12.40-13.00: Δημήτρης Λούπης, «Η ανασύσταση του εμπορικού δικτύου της  Εγνατίας Οδού από τους πρώτους Οθωμανούς. Σο καραβάν-σαράι (Φάνα) του  Εβρενός στην Τραϊανούπολη» 

13.00-13.20: ΢υζήτηση 

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 (απόγευμα) 

Επίσημη έναρξη του συνεδρίου 

17.30-18.00: Εγγραφές 

18.00-19.00: Χαιρετισμοί 

Γ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος – Νικόλαος Πινάτζης 

Οι απαρχές της πόλης 

19.00-19.20: Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, «Η δημιουργία της πόλης Δεδέαγατς ως  επιχειρηματικός και πολεοδομικός νεωτερισμός» 

19.20-19.40: Veli Aydin, «Dedeagac (Aleksandroupolis): A new port city in the  Thrace in the last quarter of the 19th century»

19.40-20.00: Γεώργιος Τσότσος, «Ανθρωπογεωγραφικά περιοχής  Αλεξανδρούπολης από τον 19ο στις αρχές του 20ού αι.: Δίκτυα οικισμών και  συγκοινωνιών» 

20.00-20.20: Συζήτηση 

20.30-21.00: Μουσική εκδήλωση στο φουαγιέ του Νομαρχείου 

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 (πρωί) 

Δ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Βασιλική Θεοδώρου – Γεώργιος Τσότσος  

Οι απαρχές της πόλης 

10.00-10.20: Θεόδωρος Κυρκούδης, «Η Αλεξανδρούπολη του 19ου αιώνα. Μια  νέα πόλη με νοσηρό περιβάλλον» 

10.20-10.40: Μαρία Βραχιονίδου, «Το τοπωνύμιο Δεδέαγατς και οι παραδόσεις για  ιερά δέντρα» 

10.40-11.00: Γεώργιος Κουτζακιώτης, «Η ρωσική κατοχή του Δεδέαγατς (1878):  με βάση τις πληροφορίες του προξενικού πράκτορα της Γαλλίας J. Sapet» 

11.00-11.20: Πολυξένη Κούρεντα, «Ψηφίδες ιστορίας της Αλεξανδρούπολης μέσα  από τα αρχεία του Υποπροξενείου Δεδέαγατς (1879-1909)» 

11.20-11.40: Συζήτηση 

11.40-12.00: Διάλειμμα-Καφές

Ε΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αρμονία». 

Προεδρείο: Μαρία Βεργέτη – Διαμαντής Τριαντάφυλλος 

Προσωπικότητες και πρόσωπα της πόλης 

10.00-10.20: Μαρία Καραβασίλη, «Ο βίος και το έργο του Μιλτιάδη Αλτιναλμάζη» 

10.20-10.40: Ελπινίκη Σαστάνη, «Ε. Π. Παπανούτσος: Από το Διδασκαλείο  Μυτιλήνης (1931-1934) στη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης  (1934-1936)» 

10.40-11.00: Γεωργία Χαριτίδου, «Ο κορυφαίος Πόντιος λόγιος Γεώργιος  Κανδηλάπτης-Κάνις (1881-1971) και η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών» 

11.00-11.20: Μανόλης Βαρβούνης, «Η συμβολή της Ελένης Υιλιππίδου στη  μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης» 

11.20-11.40: Συζήτηση 

11.40-12.00: Διάλειμμα-Καφές 

Στ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Μανόλης Βαρβούνης – Σούλα Οικονομίδου 

Κοινωνικός βίος 

12.00-12.20: Μανόλης Σέργης, «Λαογραφική θεώρηση του σύγχρονου “πολιτισμού  της ελιάς” στη Θράκη, με σημείο αναφοράς το ελαιοτριβείο “Κύκλωπας” στη Μάκρη  Αλεξανδρουπόλεως. Συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης οικονομίας της πόλης, του  “κόσμου της εργασίας” και της διαχείρισης μιας οικογενειακής επιχείρησης την εποχή  της οικονομικής κρίσης»

12.20-12.40: Μαρία Βεργέτη, «Πολιτισμικό τοπίο και Ιστορία: Ένα πέτρινο  σχολείο, ένα στρατόπεδο, ένα μνημείο μιλούν για την πορεία των Ελλήνων από τον  Πόντο τα τελευταία 100 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη» 

12.40-13.00: Θανάσης Κούγκουλος, «Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της  Αλεξανδρούπολης» 

13.00-13.20: Αθανάσιος Τρικούπης, «Ο Τεκτονισμός στην Αλεξανδρούπολη» 13.20-13.40: Συζήτηση 

Ζ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αρμονία». 

Προεδρείο: Αγγελική Δεληκάρη – Γεώργιος Κουτζακιώτης 

Η δημογραφική σύσταση της πόλης 

12.00-12.20: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος – Σζένη Κασαπιάν: «Οι Αρμένιοι  της Αλεξανδρούπολης» 

12.20-12.40: Χρύσα Κουλιάκη, «Η εβραϊκή παρουσία στην “αλίμενον [ταύτην]  γωνίαν της Θράκης”, Ντεντέ-Αγάτς- Αλεξανδρούπολη (1870-1965)» 

12.40-13.00: Βασίλης Ριτζαλέος, «Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της  Αλεξανδρούπολης κατά τη βουλγαρική κατοχή, 1941-1944» 

13.00-13.20: Βασιλική Φίλιου, «Η εγκατάσταση των προσφύγων στην περιφέρεια  της Αλεξανδρούπολης το 1923, σύμφωνα με το αρχείο της Κοινωνίας των Εθνών» 

13.20-13.40: Συζήτηση

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 (απόγευμα) 

Η΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Μανόλης Σέργης – Veli Aydin 

Πολιτικός βίος 

17.30-17.50: Ιωάννης Μπακιρτζής, «Μετπολλς τάξεως διεξήχθησαν τν  παρελθοσαν Κυριακν αἱ ἐκλογατς ντιπροσωπείας τς λληνικς Κοινότητος,  […] – Ελληνική εξωτερική πολιτική και ζητήματα της Ρωμέικης κοινότητας του  Δεδέαγατς (1889-1890)» 

17.50-18.10: Λεωνίδας Μοίρας, «Οι θεωρήσεις του οθωμανικού τύπου απέναντι στο  ζήτημα της ελληνικής κατοχής και της παραχώρησης του Δεδέαγατς στους Βουλγάρους  μετά από την υπογραφή της ΢υνθήκης του Βουκουρεστίου» 

18.10-18.30: Βλάσης Βλασίδης- Δήμητρα Πατρωνίδου, «Η βουλγαρική παρουσία  στην Αλεξανδρούπολη κατά την περίοδο 1912-1918: μια πρώτη προσέγγιση μέσα από  τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία» 

18.30-18.50: Δήμητρα Πατρωνίδου – Βλάσης Βλασίδης, «Επίθεση ή άμυνα. Ο βουλγαρικός στρατός στη Θράκη κατά την περίοδο 1915-1918» 

18.50-19.10: Bernard Lory, «The bombardment of Alexandroupolis by the Anglo French fleet in 1915» 

19.10-19.30: Συζήτηση 

19.30-19.50: Διάλειμμα-Καφές 

Θ΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Προεδρείο: Σαπφώ Αγγελούδη-Ζαρκάδα – Ιωάννης Μπακιρτζής

Κοινωνικός βίος και εκπαίδευση 

19.50-20.10: Noëlle Hanegreefs, «Σhe letters of a missionary in Alexandroupolis»  

20.10-20.30: Σοφία Μπελόκα, «Η πόλη της Αλεξανδρούπολης, 1928-1940:  Στοιχεία πληθυσμιακής, κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης» 

20.30-20.50: Μαρίνα Μπάντιου, «Οι διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή  της Αλεξανδρούπολης» 

20.50-21.10: Βασιλική Θεοδώρου, «Η πόλη σε κίνδυνο: η „πολιτικοποίηση της  πρόνοιας‟ και η συγκρότηση των κοινωνικών δικτύων στη μεταπολεμική  Αλεξανδρούπολη (1945-1950)» 

21.10-21.30: Συζήτηση 

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 

Ι΄ συνεδρία. Αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης». 

Πρόεδρος: Γεώργιος Τσιγάρας – Δημήτριος Μάτσας 

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία 

10.30-10.50: Δόμνα Τερζοπούλου, «Το αρχαιολογικό μουσείο της  Αλεξανδρούπολης» 

10.50-11.10: Χρύσα Καραδήμα, «Οι αρχαιολογικές έρευνες στον Δορίσκο και τον  τάφο της Ιτέας. Έρευνα και προοπτικές ανάδειξης» 

11.10-11.30: Χρυσαφένια Παρδαλίδου, «Οι Θράκες στην Αρχαία Ζώνη.  Μαρτυρίες των ανασκαφικών ευρημάτων»

11.30-11.50: Διαμαντής Τριαντάφυλλος, «Ο τύμβος δυο ιατρών του ρωμαϊκού  στρατού στην περιοχή της Τραϊανούπολης» 

11.50-12.10: Σαπφώ Αγγελούδη-Ζαρκάδα, «Ο ναός του Αγ. Νικολάου  Αλεξανδρούπολης. Διερεύνηση του “φανταστικού” του ρυθμού» 

12.10-12.30: Συζήτηση 

12.30-13.00: Συμπεράσματα του συνεδρίου: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος,  Εμμανουήλ Γερ. Βαρβούνης, Βασιλική Θεοδώρου, Γεώργιος Τσιγάρας,  Διαμαντής Τριαντάφυλλος 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει