Πρόγραμμα ελεύσεως Ιεράς Εικόνος Παναγίας του “Άξιον Εστίν”

ΤΡΙΤΗ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:
Ὥρα 18:30.
Ὑποδοχή Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» εἰς τὴν δυτικήν
εἴσοδον τῆς πόλεως (ἄγαλμα Ἐλ. Βενιζέλου) καὶ Λιτανεία ἕως τὸν
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ὥρα 19:00. Επίσημη Υποδοχή εις το Ηρώον της πόλεως. Προσφωνήσεις υπό των:

 • Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος,
 • Περιφερειάρχου Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου,
 • Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Ἰωάννου Γκαράνη.
 • Ἀντιφώνησις Πανοσιολογιωτάτου Πρωτεπιστάτου Χριστοφόρου Ιβηρίτου
 • Ὥρα 19:30. Ἐπίσημη Δοξολογία εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς
  Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
  Προσφωνήσεις Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Πρωτεπιστάτου

  ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:
  Ὥρα 07:00.
  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

  Ὥρα 11:00.
  Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ.
  Ἰωάννου Γκαράνη εἰς τὸ Δημαρχιακό Μέγαρο.

  Ὥρα 18:00. Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἑορτῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.
  Ὥρα 19:00. Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῇ Ὑποδοχῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης
  Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς
  τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

  ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

  Ὥρα 07:00. Πατριαρχική Χοροστασία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς
  τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
  Ἀπόδοσις ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
  Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς εἰς τοὺς :

  • Πρωτεπιστάτην Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
   Πανοσιολογιώτατον Χριστοφόρον Ἰβηρίτην, καὶ
  • Ἄρχοντα τῆς Μ.Χ.Ε. καὶ Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ.
   Ἀθανάσιον Μαρτίνον.

  Ὥρα 10:45. Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος

  Ὥρα 13:00. Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῇ Ὑποδοχῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης
  Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς
  τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σαππῶν.

  Ὥρα 18:00. Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
  Ὥρα 20:30. Αγρυπνία

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:
  Ὥρα 07:00.
  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
  Ὥρα 11:00. Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Ἀν.
  Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εἰς τὴν ἕδραν τῆς Περιφερείας. Ὥρα 12:00.Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Ν.
  Ροδόπης κ. Νικολάου Τσαλικίδη εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἀντιπεριφερείας. Ὥρα 18:00. Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
  Ὥρα 19:00.
  Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Πρυτάνεως
  τοῦ Δ.Π.Θ. κ. Ἀλεξάνδρου Πολυχρονίδη καὶ τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν
  εἰς τὴν Πρυτανείαν τοῦ Δ.Π.Θ. Ὥρα 21:00. Ἀγρυπνία.

  ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:
  Ὥρα 07:00.
  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
  Ὥρα 10:00. Ἐπίσκεψις εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
  Παπικίου Ὄρους. Ξενάγησις εἰς τὸ Παπίκιον Ὄρος. Ὥρα 18:00. Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

  ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:
  Ὥρα 07:00.
  Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο. Ὥρα 11:00. Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Περιφερειακοῦ
  Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Α.Μ.Θ. Ὑποστρατήγου κ. Πασχάλη
  Συριτούδη καὶ ὑπό τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ροδόπης Ταξιάρχου κ.
  Μιχαήλ Σεβδυνίδη. Ὥρα 18:00. Ἑσπερινός καὶ Παρακλητικός Κανών εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
  Ὥρα 19:00. Ἐπίσκεψις εἰς τὴν κωμόπολιν τοῦ Ἰάσμου. Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς
  Κοινότητος εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου. Προσφωνήσεις
  Δημάρχου Ἰάσμου κ. Ὀντέρ Μουμίν καὶ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
  Ἰάσμου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κολιούση. Ὥρα 20:30. Ἀγρυπνία.

  ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:
  Ὥρα 07:00.
  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
  Ὥρα 11:00. Ἐπίσημος Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023 εἰς
  τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
  Θεοτόκου Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ ἀντιπροσωπείας τῶν σχολείων τῆς
  Α΄θμίου καὶ Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεως. Ὥρα 11:30. Ἀναχώρησις Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» καὶ τῆς Ἱερᾶς
  Κοινότητος εἰς τὰ ἴδια.

  Μπορεί επίσης να σας αρέσει