Μια πολυδιάστατη πτυχή της Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης

Γράφει η Στέλλα Ν. Καραμήτρου

Η  Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι μια μαζική γυναικεία Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας.  Αγωνίζεται για την κατάργηση των  κοινωνικών  ανισοτήτων  και την εξάλειψη  κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών.   Ξεκίνησε από μια ομάδα συνειδητοποιημένων φεμινιστριών γυναικών που ανήκαν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και στις 15 Σεπτεμβρίου 1976 ιδρύεται επίσημα η Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Στόχος της είναι η διερεύνηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τους με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων και τη δημιουργία υποδομών από την πολιτεία. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (ΕΛΓ), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί πάνω από 2.000 γυναικείες οργανώσεις από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οργάνωση διεκδικεί την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία, την πολιτική και την εξισορρόπηση  των ευθυνών και των ρόλων στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Η ουσιαστική Δημοκρατία και η δικαιότερη εκπροσώπηση της κοινωνίας επιτυγχάνεται με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Πολιτικές, η χάραξη των οποίων ενσαρκώνεται από γυναίκες, αποκτούν τις θετικές αξίες της γυναικείας υπόστασης και εμπεριέχουν μεγαλύτερη ευαισθησία για κοινωνικά ζητήματα όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα ζωής, η παιδεία, η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Η Ε.Γ.Ε. με το πέρασμα των χρόνων ενισχύθηκε και εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε στις νέες προσκλήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας δίνοντας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία στην βία κατά των γυναικών αλλά και τη συμμετοχή της γυναίκας στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης κ. Παναγιώτα Δουλάμη-Παρδαλίδου

Οι γυναίκες δυστυχώς ακόμη και σήμερα είναι μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που υπόκειται σε διακρίσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα έτη από αρχή ιδρύσεως της Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης το 1982, αγωνίζεται για την ενσωμάτωση των πραγματικών αναγκών και την αποτελεσματική λύση τους. Μέσα στους κόλπους της Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης αναδείχθηκαν Γυναίκες στη θέση της Προέδρου, που είναι συνέχεια της ιστορικής παράδοσης της Θράκης και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Οργάνωση. Οι Μαρία Μιτσίνη, Γωγώ Ρακιτζή, Σοφία Μποτσιβάλη, Πασχαλία Μπαμπασίδου, Ελένη Γκιοκτσέ, Γιαννούλα Γκόγκου, Γιούλα Τσιόγκα, Κυράννα Μακρυλάκη, Άρια Καράμπελα εργάστηκαν για την βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην τοπική κοινωνία και  την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων.

Η σημερινή Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης, κ. Παναγιώτα Δουλάμη-Παρδαλίδου εντάσσεται στην ιστορία του Ελληνικού Φεμινιστικού Κινήματος και μάλιστα ως συνέχεια σπουδαίων μορφών του με καταγωγή την Θράκη. Κορυφαία μορφή είναι η Αύρα Θεοδωροπούλου, μια Θρακιώτισσα που έλαμψε με την δράση της στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Στο πρόσωπο της κας. Παναγιώτας Δουλάμη-Παρδαλίδου αναγνωρίζεται η ενότητα αυτής της παράδοσης. Η Πρόεδρος διακατέχεται από πολιτική και κοινωνική ευαισθησία καθώς και από ειλικρινές ενδιαφέρον για την οργάνωση και για την Γυναίκα. Βρίσκεται σε συνεχή και αμοιβαίο διάλογο με τα μέλη της Οργάνωσης, ο οποίος δομείται πάνω σε βασικούς άξονες όπως αυτός της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της αποτελεσματικότητας και βέβαια της συνεκτικότητας των δράσεων μαζί με άλλους φορείς.

Κορυφαία εκδήλωση της Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης ήταν η βράβευση “Γυναικών που Έσπασαν τα Εργασιακά Στερεότυπα”, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Γυναίκες που στο πρόσωπό τους βραβεύτηκε το θάρρος, η τόλμη και η αποφασιστικότητα.

Η Ε.Γ.Ε. Αλεξανδρούπολης κρατά την πόρτα της ανοιχτή ώστε να καλωσορίσει νέα μέλη γιατί με αυτό τον τρόπο κρατά την πόρτα ανοιχτή στην κοινωνία, στα καθημερινά προβλήματα των γυναικών, στις έμφυλες διακρίσεις και τη βία. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας που απευθύνεται και αγγίζει  ό,τι πιο όµορφο και αξιόλογο έχει µέσα του ο άνθρωπος. Τις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης, της διάθεσης για προσφορά, της συλλογικότητας, του σεβασμού, της εμπιστοσύνης. Όλα αυτά που ίσως θα έπρεπε να διέπουν τις πράξεις μας ιδιαίτερα στα κρίσιµα και δύσκολα χρόνια που ζούµε σήµερα. Απώτερος στόχος της είναι η διασφάλιση της γυναικείας αξιοπρέπειας όπως αρµόζει σε µια ευνοµούµενη κοινωνία που προχωράει δυναµικά, απαλλαγµένη από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει