Κρίση στον Έβρο: Η Ολιστική Προσέγγιση και οι Προκλήσεις για Ολοκληρωμένη Δράση

Το κείμενο αυτό, που υπογράφει ο Αλέξανδρος Κων. Κολοβός, Επίκουρος Καθηγητής Διαστημικής
Τεχνολογίας στη Σχολή Ικάρων του ΥΠΕΘΑ, αναφέρεται στην διαχείριση της Κρίσης στον Έβρο και την
πολιτική εργαλειοποίησης μεταναστών και προσφύγων ως πολιορκητικό κριό από την Τουρκία.


• Καταγράφει την νέα αντίληψη της «ολιστικής προσέγγισης» που ακολουθήθηκε από την Ελλάδα
με την χρήση όλων των πολιτικών μέσων και εργαλείων που είχε στην διάθεσή της.
• Επικεντρώνεται στην πολιτικοστρατιωτική επιχειρησιακή συνεργασία των Σωμάτων Ασφαλείας
με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, που ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία και έχουν όχι μόνο
ξεχωριστά αυτόνομα μέσα, αλλά και διαφορετική κουλτούρα.
• Καταγράφει ότι η μετάβαση από την «ολιστική προσέγγιση» προς την «ολοκληρωμένη
αντίδραση» παρουσιάζει διεθνώς προκλήσεις.
• Η κύρια πρόκληση αφορά την διαλειτουργικότητα, την ικανότητα διαφορετικών οργανισμών και
συστημάτων να ανταλλάσσουν και να συνεκμεταλλεύονται πληροφορίες.
• Αυτή απαιτεί την δημιουργία κατάλληλης αρχιτεκτονικής στον τομέα στρατηγικών και τακτικών
πληροφοριών, που θα παρέχει τόσο σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις όσο και σε εκείνους
που τις εκτελούν, την σωστή πληροφορία, σε επαρκή λεπτομέρεια και σε έγκαιρο χρόνο
προκειμένου να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.
• Ακόμα και οι πλέον αξιόπιστες πληροφορίες είναι άχρηστες, εάν δεν μεταφερθούν έγκαιρα στους
Διοικητές στο θέατρο των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι τελευταίοι να λάβουν τις
κατάλληλες αποφάσεις.
• Εκτιμάται ότι η ολιστική προσέγγιση θα επεκταθεί και πέραν του Έβρου, συνεπώς θα πρέπει να
υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών που
θα παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε ενδεχόμενη εχθρική ενέργεια και συνακόλουθα
αποτελεσματική αντίδραση σε όλη την επικράτεια.
Ολόκληρη η μελέτη υπάρχει στο σάιτ του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει