Δήμος Αλεξανδρούπολης: “αγρόν αγοράζει”

Γράφει ο Δημοσθένης Π. Δούκας

Επειδή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης οι ασκούντες την δημοτική εξουσία κατασκευάζουν,
συλλογικά και ατομικά και με ενορχηστρωτή τον Δήμαρχο , μια ιδεολογικοποιημένη και
συμφεροντολογική πραγματικότητα, θα τους θυμίσουμε κάποιες βασικές επιστημονικές
αρχές και έννοιες , οι οποίες είναι ξεροκέφαλες και καθόλου ελαστικές.
Μία από αυτές είναι η ποιότητα ζωής .Η οποία αποτελεί ένα θέμα που έχει αναδειχθεί σε
κύριο πυλώνα των τοπικών κοινωνιών και περιλαμβάνει κομβικούς άξονες όπως του
περιβάλλοντος, της κοινωνιολογίας, της γεωγραφίας, της ιατρικής, της ψυχολογίας, και της
οικονομίας.


Αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια, που περιλαμβάνει πτυχές κοινωνικής, οικονομικής,
περιβαλλοντικής και ψυχολογικής ευεξίας, και ασχολείται με τη συνολική ευημερία της
κοινωνίας. Ακόμη,σχετίζεται στενά με τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: το
περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.


Η αναφορά μας στην καίρια αυτή παράμετρο συσχετίζεται με το γεγονός ότι από τον
Αύγουστο του 2022 ,ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχει διορίσει Αντιδήμαρχο
<ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ>.Ένα θεσμικό πρόσωπο δημοτικής εξουσίας το οποίο με το
ανύπαρκτο έργο του έχει γίνει <αόρατο>.Ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος μαζί με τον
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας έχουν την κύρια ευθύνη να υλοποιούν δράσεις που θα κάνουν
την καθημερινότητα και την ζωή των δημοτών καλύτερη και ασφαλέστερη.
Ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα με αρνητικές και πολλαπλές επιπτώσεις στην εύρυθμη
λειτουργία του δημόσιου χώρου, στην κοινωνική συνοχή, την ρύπανση, την αισθητική της
Αλεξανδρούπολης είναι η ανοιχτή πληγή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε οδούς,
πεζοδρόμια, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, σε όλα τα σημεία της πόλης. Από το κέντρο που η κατάσταση έχει ξεφύγει κάθε ελέγχου μέχρι τους οικισμούς και τις γειτονιές.
Δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, είναι παρατημένα οχήματα σε όλη την έκταση της πόλης.
Παρατημένα στην τύχη τους αυτοκίνητα, μηχανάκια και ποδήλατα, τα οποία
καταλαμβάνουν οδοστρώματα και κυρίως πεζοδρόμια και δημόσιους χώρους.

Η κατάσταση αυτή, που δεν έχει μόνον αισθητικές παραμέτρους, αποτελεί γενικά κίνδυνο
για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και για την δημόσια ή
ιδιωτική περιουσία. Επίσης δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα
εμποδίζει τη διέλευση ανθρώπων με αναπηρία, πεζών με παιδικά καροτσάκια,
ηλικιωμένων καθώς και την προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων και
απορριμματοφόρων.
Συγχρόνως αποτελούν εστίες μόλυνσης λόγω της συσσώρευσης απορριμμάτων που
παράγει η ακινησία τους με επικίνδυνες ρυπαντικές επιπτώσεις (σκουριές, λάδια, υγρά
φρένων) στο περιβάλλον και κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Αποτελούν και αιτίες πρόκλησης για τους πεζούς που πρέπει να διαθέτουν ικανότητες
ζογκλέρ για να περάσουν από τα οχήματα που καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους.

Η εγκατάλειψη των οχημάτων σε όλη την Αλεξανδρούπολη είναι ένα πολυσήμαντο
αρνητικό γεγονός που έχει μεταμορφωθεί σε πρόβλημα για την πρωτεύουσα του Έβρου. Η
αφαίρεση ζωτικών χώρων στάθμευσης σε μια πόλη που υποφέρει σ’ αυτόν τον τομέα με
απόλυτη ευθύνη της αδρανούσας δημοτικής αρχής, η δημιουργία άσχημης και τραυματικές
εικόνας του αστικού τοπίου, η παραγωγή αρνητικών αισθημάτων στους επισκέπτες και
τους τουρίστες, πρέπει να προβληματίσει επιτέλους τη δημοτική αρχή της
Αλεξανδρούπολης, η οποία έχει υποχρέωση και οφειλή να παρέμβει και όχι να σφυρίζει
αδιάφορα είτε από αμηχανία είτε από αδυναμία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει