Πλειοψηφικό και διχαστικό και όχι ομόφωνο το Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης.

Του Δημοσθένη Π. Δούκα

Η Διακομματική  Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης συστάθηκε στις 21 Ιουλίου 2020 και ύστερα από καθυστερήσεις και παρατάσεις <ολοκλήρωσε> το έργο της στις 23 Νοεμβρίου 2021, παραδίδοντας το πόρισμα των 230 σελίδων στον Πρόεδρο της Βουλής τον Δεκέμβριο του 2021.Τώρα οι Θράκες, και όχι μόνο, αναμένουν την ψήφιση του από την ολομέλεια του σώματος, για να αποκτήσει τον χαρακτήρα <<οδηγού κυβερνητικής πολιτικής>>.

Όμως το όλο εγχείρημα πλέον είναι προβληματικό και διάτρητο , αφού για μια ακόμη φορά το πολιτικό σύστημα της χώρας αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων, των αναγκών και των προκλήσεων του νέου παγκοσμιοποιημένου πολυπολικού κόσμου. Τα κόμματα που συμμετείχαν στην επιτροπή τυφλωμένα από τις κομματικές φαντασιώσεις και μανίες τους ,δεν βρήκαν μια οδό ελάχιστης συνεννόησης για μια παραμεθόριο και κορυφαίας εθνικής και γεωπολιτικής σημασίας όπως είναι η Θράκη. Κάθε κόμμα κατέθεσε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής το δικό του πόρισμα και ….ψηφίσθηκε η πρόταση της πλειοψηφίας μόνο από τους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Τα άλλα τρία κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΜΕΡΑ 25) ψήφισαν την δική τους πρόταση. Το ΚΙΝΑΛ….απουσίαζε, από την συνεδρίαση. Είχε εσωκομματικές ταλαιπωρίες.Το πόρισμα , το οποίο φέρει και τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ», όταν θα ψηφισθεί από τη Βουλή , θα είναι εξ αρχής ασθενικό και εύκολα θα υπονομεύεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους ελεγχόμενους από αυτά περιφερειακούς και τοπικούς θεσμούς και δομές της Θράκης. Αλλά ,αν κι όταν πραγματοποιηθεί αλλαγή της κυβέρνησης, τότε το κόμμα που θα ηγεμονεύει ποιο πόρισμα θα εφαρμόσει; Αυτό που ψήφισε η πλειοψηφία της Ν.Δ. η το δικό του;

 Το εισαγωγικό σημείωμα του πορίσματος, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι το κάτωθι.

«Η παρούσα επιστημονική συγγραφή αποτελεί το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής
για την Ανάπτυξη της Θράκης με τον τίτλο «Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αν.
Μακεδονίας – Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής, όπως
αυτή συστάθηκε με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 21 Ιουλίου του 2020.
Η μελέτη και η συγγραφή του εν λόγω πορίσματος βασίστηκε στη συγκέντρωση
προτάσεων και υλικού από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους και συνδέσμους,
επιμελητήρια, οργανισμούς, εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και απλούς
πολίτες, μέσω της ειδικής πλατφόρμας διαβούλευσης που συστάθηκε στο πλαίσιο της
Επιτροπής. Επιπλέον, το πόρισμα αξιοποίησε υπάρχουσα βιβλιογραφία, επιστημονικές
και στατιστικές μελέτες για την περιοχή, υπηρεσιακά αρχεία και εκθέσεις που
συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια ακρόασης κυβερνητικών φορέων, καθώς και των
πολύμηνων συναντήσεων μελών της Επιτροπής με υπουργεία και αρμόδιους φορείς.
Σημαντική ήταν η συμβολή των ειδικών εμπειρογνωμόνων που επιφορτίστηκαν να
επικουρούν την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έργου της.
Το πόρισμα αποκρυσταλλώνει ρεαλιστικές προτάσεις και προτείνει εφαρμόσιμες
πολιτικές για κυβερνητική δράση, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Αντιμετωπίζει την Αν. Μακεδονία και Θράκη ως μία περιφερειακή και γεωγραφική
ολότητα, με κατά τόπους ιδιαιτερότητες, δίνοντας όπως είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερη
έμφαση στον ακριτικό χαρακτήρα της περιφέρειας. Αντιμετωπίζει την έννοια της
ανάπτυξης ολιστικά, αναγνωρίζοντας, ισότιμα, πληθώρα μεταβλητών και παραμέτρων.
Έτσι, η ανάπτυξη δεν εκλαμβάνεται αυστηρά και αποκλειστικά με οικονομικούς όρους
και δεν αποτυπώνεται μονάχα σε οικονομικές πολιτικές. Ανάπτυξη σημαίνει κοινωνική
ευημερία και συνοχή, σημαίνει σύγχρονο σύστημα υποδομών, αναβαθμισμένα δίκτυα
υπηρεσιών και τεχνολογίας, αλλά και ποιοτική παιδεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της κοινωνίας. Σημαίνει ακόμα σεβασμός στο περιβάλλον, με πράσινες πολιτικές για
την ενέργεια και τις επενδύσεις, σημαίνει εργασιακή ασφάλεια, πολιτισμική και
πολιτιστική άνθιση και σεβασμός αστικών και θρησκευτικών ελευθεριών. Με λίγα
λόγια, ο στρατηγικός σχεδιασμός υιοθετεί την προσέγγιση ενός πολύ-παραγοντικού

πλέγματος ανάπτυξης, και αποτυπώνει προτάσεις για τη συνολική αναπτυξιακή
αναβάθμιση του οικοσυστήματος της περιοχής.
Την προσέγγιση αυτή υιοθετεί και η δομή του πορίσματος. Οι τρεις πρώτες ενότητες
αναλύουν τη δημιουργία της Επιτροπής, τους λόγους για τους οποίους η Αν. Μακεδονία
και Θράκη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, και την στρατηγική και μεθοδολογική
προσέγγιση την οποία η Επιτροπή και το πόρισμα ακολουθούν. Στη συνέχεια, η
ανάλυση του πορίσματος χωρίζεται σε διακριτές αλλά αλληλοσυνδεόμενες ενότητες
(πέντε Άξονες Δράσης), όπου αναλυτικά και με τεκμηρίωση παρουσιάζονται οι
προτάσεις και οι κατευθύνσεις στις οποίες ενθαρρύνεται να κινηθεί η κυβερνητική
δράση. Πρωτογενής τομέας και παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, η διασύνδεση του
με τον δευτερογενή τομέα και την μεταποίηση, ενέργεια, υποδομές και περιβάλλον,
επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και καινοτομία, παιδεία, κοινωνική πολιτική και
πολιτισμός είναι μερικοί από τους τομείς τους οποίους εξετάζει και επί των οποίων
προτάσσονται ρεαλιστικές δράσεις. Στον επίλογο προτείνεται η δημιουργία μηχανισμού
επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την Αν.
Μακεδονία-Θράκη, καθώς αναφέρονται περιληπτικά, και ανά άξονα δράσης, οι
σημαντικότερες προτάσεις και πολιτικές του Πορίσματος. Τέλος, το Πόρισμα κλείνει με
δυο Παραρτήματα, τα οποία αφορούν συμπληρωματικό αλλά αναπόσπαστο υλικό του
πορίσματος, μελέτες και εκθέσεις για τον πρωτογενή τομέα στη Θράκη και για τον ρόλο
των κρατικών ενισχύσεων»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει