Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τριάντα χρόνια διακονίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

Πρόγραμμα | Program  

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Τριάντα χρόνια διακονίας 

Ecumenical Patriarch Bartholomew: Thirty Years of Ministry 

Θεσσαλονίκη, 26-29 Μαΐου 2022 

Thessaloniki, 26-29 May 2022

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ η

καὶ τὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν 

σὲ συνεργασία μὲ 

τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν – Τομέας Μακεδονίας-Θράκης τὴν Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας 

τὸν Δῆμο Θεσσαλονίκης 

τὶς Μητροπόλεις τῆς πόλεως Θεσσαλονίκης 

τὴν Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν 

τὴ Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης 

τιμοῦν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιὰ τὰ 30 χρόνια τῆς Πατριαρχικῆς Διακονίας του 1991-2021. 

The Faculty of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki and the Patriarchal Institute of Patristic Studies 

in collaboration with 

the Ministry of the Interior – Sector of Macedonia and Thrace the Region of Central Macedonia 

the Municipality of Thessaloniki 

the Metropolises of the City of Thessaloniki 

the Society for Macedonian Studies 

the Philoptochos Society of Thessaloniki 

Honor His All-Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew for His 30 years of Patriarchal Ministry 

1991-2021.

Πέμπτη, 26 Μαΐου | Thursday, 26 May Αἴθουσα Τελετῶν Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  Ceremony Hall of the Aristotle University of Thessaloniki 

17:00-17:45  

Ὑποδοχὴ Συνέδρων | Conference Registration 

17:55  

Πέρας προσέλευσης | End of Attendee Arrivals  

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | OPENING SESSION 

Συντονιστὲς | Moderators 

Ἄννα Κόλτσιου-Νικήτα – Φωτεινὴ Ἀλωπούδη |  

Anna Koltsiou-Nikita – Fotini Alopoudi  

Χαιρετισμοί – Μηνύματα ἐπισήμων | Greetings – Official Messages 

Ἐναρκτήρια Ὁμιλία | Opening Address  

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ His Eminence Senior Metropolitan Emmanuel of Chalcedon  

Ἀντιφώνηση Πατριάρχου | Response by His All-Holiness  Κήρυξη ἔναρξης τοῦ Συνεδρίου | Conference Proceedings Declared Open 

Μουσικὸ Πρόγραμμα | Musical Program  

Βασίλης Βαρβαρέσος | Vassilis Varvaresos 

Πολυχρονισμὸς | Polychronismos  

Βυζαντινὸς Χορὸς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ | 

Byzantine Choir of the Faculty of Theology of AUTh 

26 

5/2022 

Παρασκευή, 27 Μαΐου | Friday, 27 May 

Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Παλαιοῦ Κτηρίου τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς «Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου» 

Ceremony Hall of the Old Building of the Faculty of Philosophy  «Alexandros Papanastasiou» 

08:45-09:15 

Ὑποδοχὴ Συνέδρων | Conference Registration 

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION II 

Συντονιστὲς | Moderators 

Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος – Χρυσόστομος Σταμούλης | H.E. Metropolitan Arsenios of Austria – Chrysostomos Stamoulis  

Κεντρικὲς διαλέξεις | Κeynote Lectures 

09:30-10:00 

Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἰωάννης Χρυσαυγὴς | Rev. Archdeacon John Chryssavgis Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Τριάντα χρόνια διακονίας 

Ecumenical Patriarch Bartholomew: Thirty Years of Ministry 

10:00-10:30 

The Right Reverend Rowan Williams  

Renewing the Face of the Earth: The Holy Spirit and the Restoration of Creation  Ἀνακαινίζοντας τὸ πρόσωπο τῆς γῆς. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς  δημιουργίας 

10:30-11:00  

Συζήτηση | Discussion  

11:00-11:30 

Διάλειμμα | Break  

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION IIΙ 

Tὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ πατριαρχίας Βαρθολομαίου 

The Ecumenical Patriarchate during Bartholomew’s tenure 

Συντονιστὲς | Moderators 

Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος – Κωνσταντῖνος Χρήστου  H.E. Metropolitan Kyrillos of Krini – Konstantinos Chrestou 

27 

Κεντρικὴ εἰσήγηση | Keynote Presentation 

11:30-12:00 

Εὐάγγελος Βενιζέλος | Evangelos Venizelos  

Ἕνα ἔμμεσο κεκτημένο τῆς Πατριαρχίας Βαρθολομαίου:  

Ἡ ἀνάδειξη τῆς κανονικῆς καὶ νομικῆς θέσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου  κατὰ τὸ ἄρθρο 3 τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος  

An indirect achievement of Bartholomew’s tenure:  

The promotion of the canonical and legal status of the Ecumenical Patriarchate  according to Article 3 of the Greek Constitution 

Εἰσηγήσεις | Presentations 

12:00-12:15 

 Ἀναστάσιος Παπαδημητρίου | Anastasios Papademetriou 

The institution of the Ecumenical Throne yesterday and today  

Ὁ θεσμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου χθὲς καὶ σήμερα  

12:15-12:30 

His Eminence Archbishop Angaelos 

Orthodox Witness to the World  

Ἡ Ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸν κόσμο 

12:30-12:45 

Παντελεήμων Βίγκας | Panteleimon Vingas 

Οἱ Ρωμαίικες Κοινότητες στὴν Κωνσταντινούπολη:  

Ἀπὸ τὴ βεβαιότητα τῆς ὁμοιογένειας στὶς προκλήσεις τῆς ἑτερογένειας  

The Greek Communities of Constantinople:  

From the certitude of homogeneity to the challenges of heterogeneity 

12:45-13:00 

Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος | Konstantinos Kotsiopoulos 

Πολιτιστικὴ διπλωματία καὶ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο  

Cultural diplomacy and the Ecumenical Patriarchate 

13:00-13:15  

Ἰωάννης Κτιστάκις | Ioannis Ktistakis 

Τὸ ἄνοιγμα τῆς πατριαρχίας Βαρθολομαίου στὴν Εὐρωπαϊκὴ δικαιοσύνη 

Opening access to the European Judicial System during Bartholomew’s tenure 

13:15-13:45  

Συζήτηση | Discussion  

14:00 – 15:30 

Γεῦμα | Lunch

27 

5/2022 

5/2022 

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION IV 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ Ecumenical Patriarch Bartholomew and Ecclesiastical Life 

Συντονιστὲς | Moderators 

Σεβ. Μητροπολἰτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας – πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γκίκας  H.E. Metropolitan Athenagoras of Belgium – Fr. Athanasios Gkikas  

Κεντρικὴ εἰσήγηση | Keynote Presentation 

15:30-16:00 

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Τύχων | V. Rev. Archimandrite Tychon 

Ἡ πατρικὴ πνευματικὴ μέριμνα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ.κ. Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο μοναχισμό  

The paternal spiritual care of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew  for Orthodox monasticism 

Εἰσηγήσεις | Presentations 

16:00-16:15 

Γερόντισσα Θεοξένη | Abbess Theoxeni  

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς ἐμπνευστὴς  

τῆς ἀσκητικῆς καὶ νηπτικῆς ζωῆς  

Ecumenical Patriarch Bartholomew as inspiration for the life of asceticism and  spiritual vigilance 

16:15-16:30 

V. Rev. Fr. John Behr | Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Behr 

“The Fashion of the World is Passing Αway”: Theology After the Tipping Point  «Παράγει τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου»: Ἡ θεολογία μετὰ τὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς  ἀνατροπῆς 

16:30-16:45 

Συμεὼν Πασχαλίδης | Symeon Paschalidis 

Ὁ φιλάγιος Πατριάρχης. Οἱ ἀνακηρύξεις νέων ἁγίων ἐπὶ τῆς πατριαρχίας  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ ἡ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ σχετικὸ  πλαίσιο 

The Saint-loving Patriarch. The recognition of new saints during Ecumenical Patriarch Bartholomew’s tenure and the discussion on the relative framework 

27 

16:45-17:00 

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Maximos Charakopoulos 

Στὰ βήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴ Μικρὰ Ἀσία.  Οἱ Λειτουργίες στὶς ἐκκλησίες ὅπου οἱ καμπάνες σίγησαν τὸ 1922  

In the footsteps of Ecumenical Patriarch Bartholomew in Asia Minor:  

Divine Liturgies in churches whose bells fell silent in 1922 

17:00-17:15 

Ἀθανάσιος Παπαθανασίου | Athanasios Papathanasiou  

Ἡ ἱεραποστολὴ στὰ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτήν: Κέρδη καὶ χρέη  

Mission in the texts of and subsequent to the Holy and Great Council:  

Profits and debts 

17:15-17:45  

Συζήτηση | Discussion  

18:00-18:30 

Διάλειμμα | Break  

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION V 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος  

καὶ ἡ μέριμνά του γιὰ τὴν κοινωνία 

Ecumenical Patriarch Bartholomew and His Care for Society Συντονιστὲς | Moderators 

Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας – Αἰκατερίνη  Τσαλαμπούνη | H.E. Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain –  Ekaterini Tsalampouni 

Κεντρικὴ εἰσήγηση | Keynote Presentation 

18:30-19:00  

Ἀριστοτέλης Παπανικολάου | Aristotle Papanikolaou 

Ἡ ἠθικὴ ὡς τέχνη. Περὶ τοῦ κειμένου «Ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»  

– Πρὸς ἕνα κοινωνικὸ ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας  

Ethics as Art. On the document: ‘For the Life of the World’  

– Toward a Social Ethos of the Orthodox Church

27 

5/2022 

5/2022 

Εἰσηγήσεις | Presentations 

19:00-19:15 

Andrea Riccardi  

The Pastoral Care of Vulnerable Communities  

Ἡ ποιμαντικὴ τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων 

19:15-19:30 

Elizabeth Prodromou | Ἐλισάβετ Προδρόμου 

Ecumenical Patriarch Bartholomew’s Theology of Global Engagement through Soft  Power: Potential, Paradoxes, Prognostications  

Ἡ θεολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου περὶ τῆς παρέμβασης στὸ  παγκόσμιο γίγνεσθαι μέσῳ ἄσκησης τῆς ἤπιας ἰσχύος: Προοπτικές, παράδοξα καὶ  προγνωστικά 

19:30-19:45 

Νίκη Παπαγεωργίου | Niki Papageorgiou 

Ἡ ἐμπορία ἀνθρώπων καὶ ἡ σύγχρονη δουλεία: Οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Πατριάρχη  

Human Trafficking and Modern Slavery:  

Initiatives of the Ecumenical Patriarch 

19:45-20:00 

Μιλτιάδης Βάντσος | Miltiadis Vantsos 

Οἱ προκλήσεις τῆς σύγχρονης τεχνολογίας καὶ ἡ βιοηθική:  

Οἱ θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

The challenges of modern technology and bioethics:  

The views of Ecumenical Patriarch Bartholomew 

20:00-20:15 

Χρίστος Τσιρώνης | Christos Tsironis 

Φροντίδα γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο: 

Ὅραμα καὶ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης διακονίας ἐπὶ τῆς πατριαρχίας Βαρθολομαίου  Care for humanity and the world:  

The vison and witness of Orthodox Ministry during Bartholomew’s tenure 

20:15-20:45  

Συζήτηση | Discussion  

27 

Σάββατο, 28 Μαΐου | Saturday, 28 May 

Ϛ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION VI 

Ὁ συνοδικὸς θεσμὸς καὶ οἱ διορθόδοξες σχέσεις  

The Synodal Institution and Inter-Orthodox Relations 

Συντονιστὲς | Moderators 

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος – Νικόλαος Μαγγιῶρος |  

H.G. Bishop Nikephoros of Amorion – Nikolaοs Maggioros  

Κεντρικὴ εἰσήγηση | Keynote Presentation 

09:00-09:30 

Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος |  

H.E. Metropolitan Chrysostomos of Messinia 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης  Συνόδου  

Ecumenical Patriarch Bartholomew as President of the Holy and Great Council 

Εἰσηγήσεις | Presentations 

09:30-09:45 

Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος |  

H.E. Metropolitan Gregorios of Peristerion 

Αὐτοκεφαλία, προδικαιοδοσιακὸ δικαίωμα καὶ ἐθνοφυλετισμὸς  

Autocephaly, Pre-jurisdictional Privilege, and Ethno-phyletism 

09:45-10:00  

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέας |  H.E. Metropolitan Andreas of Arkalochorion, Kastellion and Vianno Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Ἐκκλησία Κρήτης 

The Ecumenical Patriarchate and the Church of Crete 

10:00-10:15 

Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς | Konstantinos Zorbas 

Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθόδοξου Ἀκαδημίας Κρήτης  

στὸ ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου γιὰ τὶς διορθόδοξες σχέσεις  The contribution of the Orthodox Academy of Crete  

to the work of Ecumenical Patriarch Bartholomew on Inter-Orthodox relations28 

5/2022 

5/2022 

10:15-10:30 

Θεόδωρος Γιάγκου | Theodoros Giagkou 

Ἡ κωδικοποίηση τῶν ἱερῶν κανόνων: Ἡ συμβολὴ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου  Τhe codification of the sacred canons: Τhe contribution of Patriarch Bartholomew 10:30-10:45 

Παντελὴς Καλαϊτζίδης | Pantelis Kalaitzidis 

Τὸ περιεκτικὸ οἰκουμενικὸ ὅραμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου  

The comprehensive ecumenical vision of Patriarch Bartholomew 

10:45-11:15 

Συζήτηση | Discussion  

11:15-11:45 

Διάλειμμα | Break  

Z΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION VII 

Tὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: εἰδικὰ θέματα  

The Ecumenical Patriarchate: Special Issues 

Συντονιστὲς | Moderators 

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος – Κυριακούλα  Παπαδημητρίου | H.E. Metropolitan Anthimos of Alexandroupolis –  Kyriakoula Papademetriou 

Κεντρικὴ εἰσήγηση | Keynote Presentation 

11:45-12:15 

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰάκωβος Χαλὶλ | V. Rev. Archimandrite Jack Khalil Ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, τὸ βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἡ πατριαρχικὴ διακονία τοῦ  Παναγιωτάτου 

12:30-12:45 

Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Σταῦρος Κοφινᾶς | Rev. Protopresbyter Stavros Kofinas Developing the Ecumenical and Anthropological Dimensions of Pastoral Health  Care: Τhe Vision of Patriarch Bartholomew  

Ἀναπτύσσοντας τὶς οἰκουμενικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς διαστάσεις τῆς ποιμαντικῆς  στὸν χῶρο τῆς ὑγείας: Τὸ ὅραμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου  

12:45-13:00 

Δήμητρα Κούκουρα | Demetra Koukoura 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν στὴν Ἐκκλησία  Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Role of Women in the Church 13:00-13:15 

Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντὴς | Konstantinos Delikonstatis 

Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης:  

Τὸ ὅραμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου γιὰ τὴ θεολογικὴ παιδεία  Τhe Sacred Theological School of Halki:  

The vision of Ecumenical Patriarch Bartholomew for theological education 13:15-13:30  

Ἀθανάσιος Στογιαννίδης | Athanasios Stogiannidis 

Τὸ περὶ παιδείας ὅραμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μέσα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες του καὶ ἡ  σημασία του γιὰ τὴ σύγχρονη παιδαγωγικὴ θεωρία 

The vision of the Ecumenical Patriarch on education and its significance for contem porary educational theory: Insights from his homilies 

13:30-14:00 

Συζήτηση | Discussion 

14:00 – 15:30 

Γεῦμα | Lunch 

The Great Archpriest, the Royal Priesthood, and the Patriarchal Ministry of  His All-Holiness 

Εἰσηγήσεις | Presentations 

12:15-12:30 

Φλώρα Καραγιάννη | Flora Karagianni 

Η΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION VIII 

1

Διαχριστιανικοὶ καὶ Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι 

Inter-Christian and Inter-Religious Dialogues 

Συντονιστὲς | Moderators 

Ἔργα συντήρησης καὶ διάσωσης τῆς βυζαντινῆς κληρονομιᾶς  

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ πατριαρχίας Βαρθολομαίου  

Restoring and preserving the Byzantine heritage of the Ecumenical Patriarchate  during Bartholomew’s Tenure 

28 

Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος – πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης | H.E. Metropolitan Maximos of Selyvria – Fr. Vasileios Kalliakmanis 

28 

5/2022 

5/2022 

Κεντρικὴ εἰσήγηση | Keynote Presentation 

15:30-16:00 

Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος |  

H.E. Metropolitan Gennadios of Sassima 

Οἱ διαχριστιανικοὶ διάλογοι σήμερα: Τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο καὶ ἡ θεολογική τους  προσέγγιση  

Inter-Christian Dialogues today: Historical Framework and Theological Considerations 

Εἰσηγήσεις | Presentations 

16:00-16:15 

His Grace Bishop Brian Farrell  

Relations between Constantinople and Rome in the Patriarchal Ministry of His  All-Holiness  

Οἱ σχέσεις μεταξὺ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρώμης κατὰ τὴν πατριαρχία τοῦ  Παναγιωτάτου  

16:15-16:30 

H.E. Archbishop Job of Telmessos | Παν. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰὼβ  The Work of the International Mixed Commission for Theological Dialogue  between the Orthodox and Roman Catholic Churches  

Tὸ ἔργο τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου  

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία 

16:30-16:45 

Sandra Ferreira Ribeiro  

Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Focolare Movement 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ τὸ κίνημα τῶν Focolare 

16:45-17:15 

Συζήτηση | Discussion  

17:30-18:00 

Διάλειμμα | Break  

Εἰσηγήσεις (συνέχ.) | Presentations (cont.)  

18:00-18:15 

Παν. Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος |  

Most Rev. Metropolitan Vasileios of Constantia-Ammochostos Ἡ συμβολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὸ ἔργο 

τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν: Συνέχεια στὴν παράδοση  The Contribution of Ecumenical Patriarch Bartholomew  

to the World Council of Churches: Continuing the tradition 

18:15-18:30 

Στυλιανὸς Τσομπανίδης | Stylianos Tsompanidis 

Ὁ λόγος τοῦ διαλόγου κατὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο  Τhe course and discourse of dialogue according to Ecumenical Patriarch Bartholomew 

18:30-18:45 

Ἀπόστολος Κραλίδης | Apostolos Kralidis 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι  σὲ ἕνα «πνεῦμα ἀλληλεγγύης καὶ εἰρήνης»  

Ecumenical Patriarch Bartholomew and Inter-religious Dialogues  

in a “Spirit of Solidarity and Peace” 

18:45-19:00 

Rabbi David Rosen 

Patriarch Bartholomew and Interreligious Dialogue between Orthodox Christianity  and Judaism  

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος μεταξὺ Ὀρθοδόξου  Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰουδαϊσμοῦ 

19:00-19:30 

Συζήτηση | Discussion 

Κυριακή, 29 Μαΐου | Sunday, 29 May 

Θεία Λειτουργία | Divine Liturgy 

2

Η΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | SESSION VIII 

Ἱερὰ Μονὴ Βλατάδων | Vlatadon Monastery Ἐξόρμηση | Excursion 

Συντονιστὲς | Moderators 

Σεβ. Μητροπολίτης Mιλήτου κ. Ἀπόστολος – Ἀγγελικὴ Ζιάκα H.E. Metropolitan Apostolos of Miletos – Angeliki Ziaka 

28 

Ναοὶ καὶ μνημεῖα τῆς Θεσσαλονίκης | 

Churches and monuments of Thessaloniki 

Ἀναχώρηση Συνέδρων | Departures 

28,29 

5/2022 

5/2022 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει