Νέα δυναμική και προοπτική στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                           Σάπες, 1 Ιουλίου 2022 

Δελτίο Τύπου

Νέα δυναμική και προοπτική στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών 

Σύμπραξη των παρατάξεων “Επανεκκίνηση στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών” και “Ενότητα-Ελπίδα-Αλλαγή” 

Νέες δημιουργικές και θετικές προοπτικές δημιουργούνται στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών από την σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων “Επανεκκίνηση στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών”  με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ.Ντίνο Χαριτόπουλο και “Ενότητα-Ελπίδα-Αλλαγή” με επικεφαλής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Μιχάλη Βασιλειάδη.

Με γνώμονα την θέση “η ισχύς εν τη ενώσει”, σε πνεύμα σύνθεσης, συνεργασίας και ενότητας, με στόχο την οικοδόμηση μιας ακόμη περισσότερο ισχυρής διοίκησης , οι δύο παρατάξεις προχώρησαν σε σύμπραξη με προγραμματική σύγκλιση και αυτοδιοικητική συν-αντίληψη με βάσει όσα ορίζει η νομοθεσία .

Η σύμπραξη των δύο παρατάξεων κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο:

-Της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

-Της υλοποίησης από κοινού ενός πλαισίου δράσεων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων επίλυσης των τοπικών

προβλημάτων.

-Της πολυδιάστατης αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.

-Της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών με στόχο την ευημερία τους.

-Την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων για την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

-Του εκσυγχρονισμό των υποδομών.

-Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

-Την ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτονομία του Δήμου, την μετεξέλιξη του σε “πράσινο Δήμο” με την χρήση καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-Την αποτροπή της απειλής λειτουργίας των χρυσωρυχείων.

-Την εισαγωγή της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην καθημερινότητα των πολιτών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

-Την θωράκιση των οικισμών.

-Την προώθηση και ενίσχυση ευαίσθητων τομέων όπως η παιδεία, οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και ο πολιτισμός.

Προτεραιότητες των δύο παρατάξεων παραμένουν η χρηστή διοίκηση του Δήμου με διαφάνεια, συλλογικότητα και λογοδοσία, η αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και αρτιότερη ανάπτυξη των υπηρεσιών και δομών του Δήμου και η υπεράσπιση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας και η ενίσχυση της συνοχής της. 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει